Archívum havi bontásban: szeptember 2011

Országos kompetenciamérés matematikából 2012.

A felmérésről
 
Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást méri fel. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.
  Még nincs vége, tovább »

Tájékoztató a felvételi feladatlapokról

TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTELI FELADATLAPOKRÓL

A középfokú felvételi eljárás rendje 2011/2012

Felvételi eljárás