Archívum havi bontásban: június 2012

A 2011/2012-es tanév tapasztalatai

1) Kompetencia alapú oktatás

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben ; megvalósításmatematika és kémia tárgyakból.

1.1)Az innováció mottójává válhat:

“Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.„

/Szent-Györgyi Albert/

A kompetencia alapú oktatás célja, hogy áttevődjön a hangsúly a hagyományosan frontális, zömmel lexikális ismeretközlő, tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére, hiszen elsősorban ezek révén válhat bárki képessé az egész életen át tartó tanulásra.

1.2) Szem előtt tartottam, hogy különösen fontos a kisiskolás korban elsajátított alapkészségek kialakítása, fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás elemi feltételei.

Rendkívül fontos:

-a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelően jussanak ismeretekhez

-olyan módszereket kellett alkalmaznom, melyek segítségével az egyéni különbségek is figyelembe vehetők

-továbbá az alapkompetenciák folyamatos fejlesztése(mindkét tantárgy területén):

- az olvasás-szövegértés

-az érvelő-bizonyító és az elemző szövegalkotás

-a gyakorlat közeli, életszerű helyzetekben alkalmazható matematikai eszköztudás, a matematikai kompetencia fejlesztés

-a mindennapi természetismeretet és magasabb szinten újraformáló, alkalmazható természettudományos tudás

1.3)  Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúrám megújulása volt.Területei:

a)Pályázat keretében megvalósulásra kerülő szakmai továbbképzések elvégzése:   Új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógia, tantárgytömbösített oktatás); Új tanulás szervezési eljárások ;Kooperatív tanulás; Tanórai differenciálás heterogén csoportban  ;Életpálya-építés kompetencia terület(itt a továbbképzést végzett kolleganő segítségével dolgoztam)

Életpálya-építés kompetenciákat tavaly 7. idén a 8.osztályban -mindkét esetben az osztályomban-sajátíttattam el.

b)Egyetemi végzettség (MA) megszerzése matematikából, amely a fenti területeken tovább mélyítette ismereteimet.

Még nincs vége, tovább »