Archívum havi bontásban: október 2012

Őszi szünet

2012. október 27. (szombat): őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

2012. október 28. (vasárnap): őszi szünet első napja

2012. november 4. (vasárnap): őszi szünet utolsó napja

2012. november 5. (hétfő): őszi szünet utáni első tanítási nap

A középfokú felvételi eljárás menete a 2012/2013-as tanévben

 

Az alábbi táblázat a középfokú felvételi eljárás ütemezését mutatja be a 2012/2013. tanévben.

Sárgával jelöltük azokat a pontokat, melyek minden felvételiző diák számára fontosak.

A középfokú felvételi eljárás a 2012/2013. tanévben
sorszám határidő feladat
1. 2012.09.14. Az EMMI pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről.
2. 2012.09.28. A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
3. 2012.10.15. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak.
4. 2012.10.31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
5. 2012.11.16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét.
6. 2012.12.10. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
7. 2012.12.12. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.
8. 2012.12.14. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.
9. 2013.01.18. Az általános felvételi eljárás kezdete.
10. 2013.01.18. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
11. 2013.01.18. 14.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
12. 2013.01.19. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.
13. 2013.01.24. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni
14. 2013.01.25. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
15. 2013.01.31. A megyei kormányhivatal, a fővárosban a főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét.
16. 2013.02.01. Jelentkezés a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.
17. 2013.02.07. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
18. 2013.02.07. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával – értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.
19. 2013.02.15. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
20. 2013.02.18.-03.08. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
21. 2013.03.13. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
22. 2013.03.18-19. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
23. 2013.03.20. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
24. 2013.03.25. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
25. 2013.04.04. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.
26. 2013.04.08. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).
27. 2013.04.19. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
28. 2013.04.25. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
29. 2013.05.02-15. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
30. 2013.05.02.-08.30. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
31. 2013.05.15. A 2013. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
32. 2013.06.01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
33. 2013.06.20. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fõvárosi, megyei kormányhivatal részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggelnem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. A kormányhivatal kijelöl legalább egy, a megye területén mûködõ Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevõ köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
34. 2013.06.26-28. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
35. 2013.07.30-08.02 Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába.
36. 2013.08.05-23. Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.


“Zemplén nagyjai,híres emlékhelyei” három hetet meghaladó projekt zárása iskolánkban

“Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted

Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.”

Kazinczy Ferenc

Csománé Németh Emese tanárnő és Kovács Zsolt tanár úr (a 6.a és a 6.b osztályok osztályfőnökei) mutatta be  a tantestület előtt a három hetet meghaladó projekt értékelését.A bemutató a nyitó kirándulást bemutató kisfilm(készítette: Kovács Zsolt tanár úr) megtekintésével kezdődött, majd a hatodik évfolyam munkáinak prezentációjával (készítette:Csománé Németh Emese tanárnő) folytatódott, végül a zárókirándulást bemutató kisfilm vetítésével készítette:Kovács Zsolt tanár úr) zárult.

A kisfilmeket itt és itt tekinthetik meg.

 

Fotóriport.

Még nincs vége, tovább »

Diákjaink elismerése

Gál Péter 5.a osztályos, Matyisák Petra 6.b osztályos, Pethő Petra 6.b osztályos tanulók könyvjutalmat kaptak a tokaji kistérségi környezetvédelmi rajzpályázaton.Gratulálunk!