Szakmai önéletrajz (Europass)

1.A szakmai önéletrajzom megtekinthető Europass (1.1.), illetve amerikai típusú (1.2.) formátumban is:

1.1. Europass  formátumú szakmai önéletrajz

1.2.formátumú szakmai önéletrajz:

I/1.. SZAKMAI TAPASZTALAT:

 

1986-89:

Debreceni Orvostudományi Egyetem ( DOTE ) ;általános   orvosi tanulmányok

1993:

 

Matematika-kémia szakos általános iskolai tanári diploma, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza

1993-

 

Klapka György Általános Iskola,Tarcal,matematika-kémia szakos tanár

1997 :

 

120 órás informatikai továbbképzés,Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza, Számítástechnika Tanszék.

Eredmények:

 

Matematika, kémia mellett informatika, biológia, fizika, természetismeret tanítása 2000-ig

Eredmények

 

2001-

Matematika-fizika-kémia biológia-informatika munkaközösségvezető;

Eredmények

 

1993-2007-ig

számítástechnika tanítása is : BASIC-nyelv (Commodore ) DOS alapismeretek;

(IBM PC), szövegszerkesztés, egyéb felhasználói programok; Windows ’95, 2000, XP

 

Munkaközösségvezetőként szerencsi és a tokaji kistérségben rendezett kistérségi matematikaversenyek szervezése:

 

Hegyalja Matematikaverseny

 

Tanítványaim rendszeresen dobogós helyet értek el a versenyen.

 

Zrínyi Ilona Matematikaversenyre való rendszeres felkészítés.

Tanítványaim rendszeresen előkelő helyezést érnek el a versenyen.

Továbbiak: http://kovacszsolt.info

honlapomon

Eredmények

 

Továbbtanulás: Az egész életen át tartó tanulás kompetenciájának elsajátítása.

2008-2011:

Kompetenciaalapú oktatás

 

területén  közel 300 óra szakmai továbbképzés

 

Eredmények

                        Kompetenciaalapú oktatás

Részvétel a tarcali Klapka György Általános Iskola minőségbiztosítási munkájában

Szakmai önismeret, saját személyiség  fejlesztése

 

2010:

TÁMOP.3.1.4. Tarcal:Innovatív tevékenység intézményi szinten;

Publikáció az Educatio honlapon;

Eredmények

 

Szakmai szerepvállalás rendszeres újrafogalmazása;

Szakmai, szaktárgyi és szaktantárgyi tudás, saját személyiség,tanári  szerep különböző elvárásai illeszkedésének elemzése.

Szakmai továbblépés – szakma iránti alázat.

 

2009-2012:

Mesterképzés; 5-12 évfolyam tanítására felkészülés matematikából;

Eredmények

 

Pszichológiai-pedagógiai-módszertani megújulás;

Tanári szereppel kapcsolatos attitűdök, sajátreakciók folyamatos elemzése;

Tájékozódás a szakirodalomban; reflektív gondolkodás;

Rendszerszemlélet,dokumentáció, pedagógiai esszé.

Pedagógiai szöveg reflektív olvasása, értelmezése;véleményalkotás tankönyvről, taneszközről szakmai nyelven.

A gyakorlati tanítás:pedagógiai tapasztalatok továbbfejlesztése, elemzése, összevetése a saját tanári-nevelői tapasztalatokkal;

 

Eredmények

 

Digitális technika alkalmazása  az oktatásban;Iskolai honlap, e-napló, interaktív tábla;saját honlap  a tanításhoz:

 

http://kovacszsolt.info

 

Sulinet Digitális Tudástár ;Kompetenciaalapú oktatást támogató Educatio honlap internetes segédanyagai használata;

 

2011/2012.tanév:

Kistérségi Kémia Tehetséggondozó Műhely vezetése(pályázati forrásból):

Tokaj,ANOI, Tarcal, Klapka György Általános Iskola,Taktabáji Általános Iskola; Tarcal központtal.

 

Eredmények

 

Az elhivatott mesterszakos tanár  mély nyomot hagy tanítványai személyiségformálásában,

tudásával, személyiségével.

 

2012:

Egyetemi végzettség (MA) megszerzése matematikából

 

 

 

 

 

I/2..TANULMÁNYOK:

 

 

2009–2012:

Nyíregyházi Főiskola, tanári mesterszak, matematikatanár;Nyíregyháza

Végzettség:

 

okleveles matematikatanár; mesterfokozat (MA);

diploma száma:69/2012

Diplomamunka címe:

A tanári mesterképzés portfóliója (2010)

Minősítése:Jeles

Diplomamunka védése (2012)

Minősítése:jó

 

Tanítási gyakorlat:Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Nyíregyháza (2010)

 

(0.9.10.11.12.13. évfolyamokban)

1988-1993:

Bessenyei György Tanárképző Főiskola,Nyíregyháza:matematika-kémia szak

Végzettség:

 

Matematika-kémia szakos általános iskolai tanár

Diploma száma:297/1993

Minősítése: Jó

Diplomamunka címe: 

A divergens operációk szerepe a matematikai képességfejlesztésben(1993)

Minősítése: Jeles

Tanítási gyakorlat: Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Nyíregyháza

1986-1988:

Debreceni Orvostudományi Egyetem (DOTE) ,Általános Orvosi Kar

 

1980-1984:

Középiskolai tanulmányok:

Tokaji Ferenc Gimnázium, Tokaj

Matematika-kémia-biológia fakultáció

Eredmények:

1982:

Országos Latin Verseny Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő: 1.helyezés;

Országos Döntő (ELTE)  :11.helyezés

A gimnázium minden évfolyamát kitűnő eredménnyel teljesítettem: Igazgatói illetve nevelőtestületi dicséret

 

1972-1980:

Általános iskolai tanulmányok:

Klapka György Általános Iskola, Tarcal

Az általános iskola minden évfolyamát kitűnő eredménnyel teljesítettem:Nevelőtestületi

dicséret

 

 

 

 

I/3. NYELVTUDÁS:

 

1988:

Debreceni Orvostudományi Egyetem: Szakmai Záróvizsga orosz nyelvből

 

Orosz  használata  hobbi szinten, a szinten tartás céljából:

http://vkontakte.ru

1980-1988:

Latin nyelv tanulása: Az orvosi egyetemen a korábbi országos versenyeredményeim miatt csak a szakmai latin elsajátítását írták elő számomra

 

 

I/4.PUBLIKÁCIÓK:

 

                        Tarcal múltja, jelene, jövője-projekthetek

                         (Educatio.hu/Szolgáltatói kosár/Jó gyakorlatok;  2009)

„21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”

TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002

http://kosar.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jo_gyakorlatok_list/kereses/srcRegio=0&srcMegye=0&srcTelepules=&srcAlkTer=0&srcIntTip=0&srcKif=Tarcal%20m%C3%BAltja%2C%20jelene%2C%20j%C3%B6v%C5%91je

 

                        Projekthetek a Tarcali Klapka György Általános Iskolában (Tarcali Újság; 2009)

A tarcali vasútállomás portfóliója (2010)  Kivonata megtekinthető:http://www.vasutallomasok.hu/allomas.php?az=tarc

 

            Kistérségi Kémia Tehetséggondozó Műhely a tarcali Klapka György Általános

            Iskolában 

                        (Tarcali Hírek;2012)

 

                        http://www.tarcal.hu/ujsag_pdf/admin/tarcali_hirek_2012_02.pdf

 

 

                        A tanári mesterképzés portfóliója (Nyíregyházi Főiskola, Pedagógusképző Kar 2010.)

 

                         

                        További publikációk, információk  a http://kovacszsolt.info

                        Honlapon

 

 

 

 

I/5.KÉPZÉSEK:

 

2011.06.18-2011.08.23:

 

 

                        Tehetséggondozás a közoktatásban

 

(Alapítási/Indítási engedély szám:    )

 

                        30 óra

 

                        Záródolgozat témája:Tehetséges tanulók fejlesztése

      Témavezető: Dr.Balogh László, a Debreceni Egyetem Pszichológia-Pedagógia Tanszék

tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tehetség Társaság Elnöke

 

2011.05.15:

 

                        Szervezetfejlesztés

 

(Munkaügyi Központi iktatószám:10883/2011/5100 ; 10 óra)

 

2010.08.30-2010.09.01:

 

      Tanórai differenciálás a gyakorlatban-az egyéni fejlődési különbségeknek,

       szükségleteknek megfelelő fejlesztés módszerei, mint a sikeres integráció feltétele

 

(Indítási engedély szám:D/128/2010; 30 óra)

 

2010.06.23:

 

                        IPR (konfliktuskezelés)

 

(Müi.nyil.szám:01-0224-05 ; 5 óra)

 

2010.08.24-26:

 

            A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményességének növelése az

             integrációs pedagógiai programmal

 

(Indítási engedély szám:OKM—1/13/2010  ;30 óra)

 

Záródolgozat témája:”A tanítást tanulást segítő eszközrendszer egy elemének az osztálytermi

folyamatokba történő beépítésének megtervezése”

 

2010.01.28:

 

                        Fénysugár-pedagógus továbbképzési program

 

(I.sz: II/32/2010; 5 óra)

 

2010.12.16-18:

 

                        A fejlesztő értékelés alkalmazása az iskolai eredményesség érdekében

 

(Indítási engedély szám: OKM-4/272/2009; 30 óra)

 

 

2010.09.16-18:

 

                        Tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása a tanulás-tanítás folyamatában

 

(Alapítási engedély szám:OKM-1/70/2010;  30 óra)

 

 

Záródolgozat témája:

” A tevékenységközpontúpedagógiák adekvát elemeit beépítő, 3 tanórát felölelő tanegység

kidolgozása”

 

 

2010.09-11:

 

                        Az IKT alkalmazás pedagógusok számára II.-Korszerű IKT eszközök és módszerek

 

(Alapítási engedély szám:OKM-1/27/2010; 30 óra)

 

2009.09.25-27:

 

                        Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása a tanítási órákon

 

(Alapítási /Indítási engedély száma: OKM-4/141/2009;  30 óra )

 

 

2009.11.19:

 

„Az IPR egyes elemeinek megvalósítása a nem szakrendszerű oktatás keretében pilot program végrehajtása, a hatékony tanuló megismerés-és fejlesztés”-témakörben megrendezett műhelymunka

 

2008.06.19-21:

 

 

                        A kooperatív tanulás módszertani lehetőségei

 

(Alapítási/indítási engedély száma:OKM-3/79/2007;  30 óra)

 

 

 

1999.10.01-2000.05.24:

 

 

Nyíregyházi Főiskola:

 

                        Számítástechnikai alapismeretek; Alapfokú internet tanfolyam

 

Továbbképzés

 

(Indítási engedély száma:XXV./2./669/2000;XXV./2./350/2000)

 

120 óra

 

A záróvizsga minősítése: Kiválóan megfelelt

 

I/6. EGYÉB

MS Office felhasználói szintű használata

Digitális tananyagok rendszeres használata

 

Dinamikus programok ismerete és használata matematikából:

GeoGebra,,Maxima

Dinamikus feladatlapok készítése Java alkalmazással

Weblap felhasználói szintű kezelése:

http://kovacszsolt.info

http://klapkasuli.hu

I/7. Díjak, elismerések:

                         Elismerő oklevél a tanítványaim sikeres felkészítéséért a Zrínyi Ilona /                                           Gordiusz matematika versenyre (2012) (2005)

                        „Helyi érték.-Közkincs pályázat  :I.helyezés 2011(ERKE közhasznú egyesület)